NGO PMSH

OJQ PËR MENDJE TË SHËNDOSHË BËHET ANËTAR I ASOCIUAR I EAAD

Të nderuar që të jemi anëtare e asociuar e Aleancës Evropiane Kundër Depresionit (EAAD). Faleminderit Bordit të Drejtorëve të EAAD! Të përkushtuar thellësisht për të kontribuar në mënyrë aktive në aleancë dhe për të punuar së bashku për të çuar përpara misionin tonë të përbashkët.