NGO PMSH

Mirënjohje nga USAID në vitin 2011 për PMSH

Çertifikata si anëtare e asociuar e Aleancës Evropiane Kundër Depresionit (EAAD)