NGO PMSH

22.05.2024 Konkursi për Shërbime të Veçanta të Përkthimit në Gjuhën Angleze: Përkthyes në Gjuhën Angleze

18.06.2024 Shpallje: Ankand publik për shitjen e veturës së OJQ-së