NGO PMSH

OJQ PMSH

PËR MENDJE TË SHËNDOSHË (PMSH) është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse e krijuar për të ndihmuar njerëzit përmes shërbimeve (aktiviteteve) psikoterapeutike dhe psikosociale që punojnë kryesisht në pesë fusha: zhvillimi social, shëndeti mendor, avokimi & lobimi, të drejtat e njeriut/ të fëmijëve dhe hulumtimi shkencor.

OJQ PËR MENDJE TË SHËNDOSHË BËHET ANËTAR I ASOCIUAR I EAAD

Të nderuar që të jemi anëtare e asociuar e Aleancës Evropiane Kundër Depresionit (EAAD). Faleminderit Bordit të Drejtorëve të EAAD! Të përkushtuar thellësisht për të kontribuar në mënyrë aktive në aleancë dhe për të punuar së bashku për të çuar përpara misionin tonë të përbashkët.

LAJMET

Në Cork të Irlanës mbahet Kick-Off meeting i Projektit PROSPERH me datë 25-26 Janar 2024

Në këtë takim u diskutuan gjerësisht hapat , strategjitë dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me implementimin e projektit PROSPERH. Entuziazmi dhe përgjegjësi e përshkoi tërë rrjedhën e takimit ku secili nga partnerët reflektoi për detyrat që u takojnë gjatë 60 muajve të implementimit.

PROJEKTET

Edukimi UNDP

text…

Fëmijë dhe rini

text…

Zhvillimin emocional dhe sociale në sistemin arsimor

text…

Shendeti riprodhues

text…