EKIPI I HULUMTIMEVE SHKENCORE NË PROJEKTET RECONNECTED DHE PROSPERH

Naim Fanaj

Hulumtues Kryesor

Naim Fanaj, është mjekë, psikiatër, profesor i asociuar në Alma Mater Europaea Campus College Rezonanca, Prishtinë. Për 8 vite ka qenë Drejtor i Shërbimit Profesional të Shëndetit Mendor në Prizren (Kosovë). Ka marrë pjesë dhe ka prezantuar në shumë kongrese dhe konferenca botërore, evropiane dhe kombëtare. Botoi shumë kërkime origjinale në revista shkencore. Interesat e tij kryesore kërkimore përfshijnë adoleshencën, vetëvlerësimin, mungesën e shpresës, çrregullimet e personalitetit, vetëvrasjen, stresin organizativ etj.Ka qenë hulumtues kryesor edhe në projektet IMPLEMENTALL dhe MENTUPP.

Sevim Mustafa

Sevim Mustafa është profesor asistent në Kolegjin AAB, Prishtinë. Ajo ka doktoruar në Universitetin “St. Kliment Ohridski” Manastir, Maqedonia e Veriut – në programin për dhunti dhe talent. Interesat e saj kërkimore qëndrojnë brenda nëndisiplinave të Psikologjisë dhe Psikologjisë së të talentuarve dhe të talentuarve. Ajo ka marrë pjesë në konferenca të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare dhe autore e shumë publikimeve me tema të tilla si ankthi, stresi, vetëvlerësimi, lidershipi, organizimi i të mësuarit, fëmijët e talentuar etj. Ka qenë asistente edhe në projektet IMPLEMENTALL dhe MENTUPP.

Elona Krasniqi

Elona Krasniqi është aktualisht studente në studimet e doktoraturës, në Departamentin e Psikologjisë, në Universitetin Palacky, në Olomouc, Republika Çeke. Puna e saj e disertacionit eksploron ndërveptimin e pubertetit, në përshtatjen emocionale dhe sjelljen e adoleshentëve Kosovarë. Puna e saj hulumtuese, më tutje fokusohet në ndryshimet zhvillimore në marëdhënjet familjare prind-adoleshent gjatë pubertetit, si dhe mënyrën se si sjelljet prindërore të nënës ndikojnë në gjendjen emocionale të adoleshentëve. Znj. Krasniqi gjatë ciklit të studimeve te doktorraturës, ka pasur përvoja shkëmbyese hulumtuese në SHBA, Britani të Madhe, si dhe Izrael. Aktualisht, ajo është e angazhuar si oficere hulumtuese në OJQ ‘Për mendje të shëndoshë’.